De afgelopen jaren slaagden de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius en de gemeente Brakel erin drie boeken aan te kopen van Triverius, bekende zestiende-eeuwse Leuvense professor en tijdgenoot van Vesalius.
Met het oog op permanente benadering wil de heemkundige kring in de boeken investeren en hen een schoonmaakbeurt geven en degelijk conserveringsmateriaal aankopen.

Triverius werd geboren in Nederbrakel en werd in 1541 professor in de Geneeskunde aan de universiteit van Leuven.
Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de moderne geneeskunde omdat hij een wetenschappelijke basis zocht voor de geneeskunde. Hij schreef in totaal zeventien boeken over allerlei medische onderwerpen.

De figuur van Triverius speelt in Brakel nog een grote rol. Niet alleen ontleent de heemkundige kring er haar naam aan, maar er bestaat sinds 2005 ook een Orde van Triverius.
Deze Orde ontstond in de nasleep van de Brakelse Triveriusviering 1504-2004 en verenigt mensen die een belangrijke rol spelen in de instandhouding van de nagedachtenis van deze zestiende-eeuwse arts.

Triverius is één van de belangrijkste personen die in Nederbrakel geboren zijn. Hij was de eerste professor anatomie aan de Leuvense Universiteit en een tijd lang leraar van Vesalius. In tegenstelling met zijn beroemde leerling was Triverius eerder van bescheiden afkomst wat hem belette een snelle carrière uit te bouwen.
Twee van de drie aangekochte boeken waren in geen enkele Belgische Openbare bibliotheek te vinden. Door een aankoop op de internationale markt zijn die boeken weer “thuis” gekomen: in de geboorteplaats van de auteur.

Het eerste boek (‘De sanitate tuenda’ van Aurelius Cornelius Celsus, uitgegeven en van commentaar voorzien door Triverius) is een mijlpaal in de benadering van psychische problemen. Zij werden er voor het eerst niet spiritueel, maar als fysisch probleem beschreven. Andere exemplaren van dit boek zijn te vinden in Londen, Oxford, Troyes, Amsterdam.

Het tweede boek ‘Hieremiae Thriveri Brachelii Commentarii in Hippocratem’ beschrijft de voedingsleer van Hippocrates.

Het derde boek ‘Varia Apophthegmata’ is geen groot medisch traktaat, maar bevat verschillende spreuken en gezegden die weergeven wat Triverius dacht over bepaalde onderwerpen. Het is het enige exemplaar in België. Andere exemplaren bevinden zich in Londen, Glasgow, Parijs, Rome, Turijn, München,…

Bij de drie boeken willen we de lederen of perkamenten kaften reinigen en consolideren. Ook zullen de bladen in de boeken een oppervlaktereiniging krijgen. Van het hele proces zal een rapportage gemaakt worden met fotodocumentatie. De werken zullen ook gedigitaliseerd worden. Tot slot zullen de boeken verpakt worden in zuurvrij materiaal om de bewaring optimaal te maken.


Er zijn giften mogelijk van 20, 30, 50, 80, 100, 150 euro.
Ontdek in onderstaand filmpje wat je in ruil krijgt voor de gift.

Steun dit project via deze pagina (minimaal 10 euro)

Opgelet!
Dankzij de samenwerking met de Koning Boudewijnstichting kan voor een donatie vanaf 40 euro een fiscaal attest worden opgemaakt.
Wettelijke voorwaarden zijn dat de donatie rechtstreeks op de bankrekening van de Stichting wordt overgemaakt , maar hierdoor ziet de schenker af van de tegenprestatie(s) die in het filmpje te zien zijn.
Wilt u gebruikmaken van dit fiscale voordeel? Doe uw bijdrage dan via deze link.


?>
www.triverius.be
https://www.facebook.com/triverius