Het bestuur van de Orde heeft in vergadering van 6 november 2014 beslist om niet minder dan vijf kandidaten voor te dragen voor opname in de Orde; al deze kandidaten hebben aanvaard.
In het Brakelse gemeentehuis had op zaterdag 24 januari 2015 de Algemene Jaarlijkse Vergadering plaats van de Orde van Triverius.
Tijdens deze algemene vergadering traden 5 nieuwe leden toe tot de Orde van Triverius.
Voor de muzikale intermezzi was het een groot genoegen Piet Decalf uit Lierde voor te stellen.
De vijf nieuwe leden:
1. Rosa VAN DER SCHUEREN
2. Cathy BOURGEOS
3. José DE POORTER
4. André VANDEWALLE
5. Jürgen DE METS

De receptie wordt gesponsord door brouwerij De Graal met het Triverius-bier, en de bijhorende hapjes zijn de vermaarde Triverius-worstjes, en die worden gesponsord door beenhouwerij De Koekelaere van Elst.
De kaasjes werden aangeboden door de Orde.

24/01/2015 Algemene vergadering van de Orde + Opname 5 nieuwe leden