17/12/2005 DE ORDE VAN TRIVERIUS wordt officieel voorgesteld op het gemeentehuis van Brakel.

In aanwezigheid van de beschermheer van deze nieuwe ORDE, De Heer Herman De Croo, burgemeester van Brakel, worden alle stichtende leden en nieuwe leden opgenomen in de nieuwe vereniging.
Vanaf nu zal deze vereniging haar eigen leven leiden.


03/10/2005 : het kernbestuur van de organisatie Triverius 500 richt de  “Orde van Triverius” op.

2004 was het Triverius Jubileumjaar.
Het was toen precies 500 jaar geleden dat Doctor Triverius  in Nederbrakel werd geboren.
Daarbij kan de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius niet aan de zijlijn blijven staan en is ze  de coördinerende vereniging rondom verschillende projecten geweest.
Diverse lokale organisaties of verenigingen verleenden hun medewerking om hun evenementen in 2004 een passend Triverius-tintje te geven.


De Werkgroep Triverius 500 werd opgericht
Voor de Geschied- en Heemkundige Triverius, met als werkgebied Brakel, Lierde en Horebeke, stond het toen reeds geruime tijd vast: het jaar 2004 moest iets feestelijks worden. Dan zou het immers precies vijfhonderd geleden zijn dat het bescheiden Nederbrakel een telg voortbracht, die later een eminent geleerde, en een grondlegger van de moderne medische wetenschappen zou blijken te zijn.

Het definitieve startschot werd gegeven door Burgemeester De Croo in maart 2002 tijdens de persvoorstelling van Dwars door Brakel van dat jaar. Hij beloofde meteen ook zijn volle steun voor het project, waarvan de naderhand opgerichte werkgroep dankbaar gebruik heeft gemaakt.

Omdat de hele organisatie de draagkracht van een vereniging oversteeg stelde Ludwig De Temmerman, huidig voorzitter van de GHK Triverius, en ondervoorzitter van de Brakelse Culturele Raad, voor om in de schoot van die Culturele Raad een werkgroep op te richten die de feestelijkheden zou voorbereiden. Dit voorstel kreeg de zegen van de Culturele Raad, en een werkgroep ging van start onder de naam "Triverius 500".

Vrijwel onmiddellijk werd contact opgenomen met die andere vereniging uit de streek die genoemd werd naar dezelfde wetenschapper: de Wetenschappelijke Vereniging Triverius uit Zottegem, een vereniging van artsen opgericht rond het AZ Sint Elisabeth.

Vanaf het eerste uur was ook de Stichting Keizer Karel van Gent, daartoe aangespoord door de Brakelse burgemeester, bij de voorbereidingen betrokken en werd de werkgroep verder uitgebreid met enthousiaste afgevaardigden van andere Brakelse verenigingen en individuele geïnteresseerden. Voor de uitwerking van de Historische Stoet is de betrokkenheid van de Brakelse verenigingen nog veel groter. Een ontwerp van feestprogramma werd opgesteld, en door de weken en maanden heen steeds verder bijgeschaafd.

Het is een feit dat de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius (GHK Triverius) een belangrijke inbreng had in de werkgroep, maar de versterking van de groep met specialisten op verschillende domeinen was uitermate waardevol en onontbeerlijk om een goede viering te garanderen.

Het einde van Triveriusjaar 2004 mocht volgens Dr. René Van Ongevalle, katalysator en meest stuwende kracht binnenin het kernbestuur van de werkgroep Triverius, niet het eindpunt zijn van de hulde en het eerbetoon aan de figuur en de werken van die beroemde streekgenoot.
Het kernbestuur van de organisatie Triverius 500 ging dan ook over tot het oprichten van de “Orde van Triverius”. 

De ORDE VAN TRIVERIUS werd  opgericht in een vergadering van 3 oktober 2005.
Stichtende leden zijn, in alfabetische volgorde:

Lieven Bauwens, Sylvain De Lange, Ludwig De Temmerman, André Premereur, Marleen Roman, René Van Ongevalle, Willy Van Schoorisse, Marcel Van Snick en Lucie Verachten.