De Orde van TRIVERIUS werd opgericht als eerbetoon aan de Brakelaar Jeremias De Drijvere (1504 - 1554), alias Triverius. Ze heeft als hoofddoel de herinnering aan doctor TRIVERIUS levendig te houden en zijn verdiensten naar de buitenwereld toe beter kenbaar te maken.

 Dr. René Van Ongevalle ,de bezieler van de Orde, die met zijn liefde voor de geschiedenis van de geneeskunde,de wens opperde om  de herinnering aan de figuur van Dr. Triverius levendig te houden. 

Dit kan gebeuren door het aanmoedigen van historisch onderzoek naar de figuur, de werken en de vooruitstrevende denkbeelden van deze eminente Leuvense professor, en het verspreiden van die kennis door publicaties en voordrachten.

De Orde stelt zich tevens tot doel alle manifestaties die de figuur van Triverius in het daglicht stellen, in het bijzonder te Brakel en te Leuven maar ook daarbuiten, daadwerkelijk te steunen.

Op dat vlak kan de Orde ook zelf initiatieven nemen.

Om manifestaties in te richten kan de Orde initiatieven nemen om een tijdelijke werkgroep op te richten die een manifestatie organiseert.

De Orde kan zelf voordrachten, studiedagen, feestzittingen e.d. organiseren die in het teken staan van Triverius.

De Orde wil nauw samenwerken met andere verenigingen die zich in een vergelijkbaar historisch kader bewegen, zoals de Stichting Keizer Karel uit Gent. In die Stichting is trouwens een figuur Triverius gecreëerd.

De Orde kan deelnemen aan allerlei historische evenementen, op uitnodiging van organisatoren.