De Werkgroep Triverius 500
nodigde de media uit op maandag 19 januari 2004 in de Polyvalente Zaal van de bibliotheek te Brakel, voor de persvoorstelling van het 'Triveriusjaar' 2004. 
In 2004 stonden een héél jaar lang bijna alle Brakelse evenementen in het kader van de herdenking van Tiverius.

Het einde van Triveriusjaar 2004 mocht volgens Dr. René Van Ongevalle, katalysator en meest stuwende kracht binnenin het kernbestuur van de werkgroep Triverius, niet het eindpunt zijn van de hulde en het eerbetoon aan de figuur en de werken van die beroemde streekgenoot. 
In de loop van 2005 ging het kernbestuur van de organisatie Triverius 500 dan ook over tot het oprichten van de “Orde van Triverius”. 


TRIVERIUS moest verder leven in een NIEUWE VERENIGING:

De ORDE VAN TRIVERIUS werd opgericht in een vergadering van 3 oktober 2005.

Fotoalbum van de persconferentie van 19 januari 2004