De Geschied- en Heemkundige Kring Triverius was in 2004 gastkring voor de organisatie van de jaarlijkse Heemdag Oost-Vlaanderen.
De deelnemers werden in het kasteel van Lilare te Sint-Maria-Oudenhove (Brakel) verwelkomd met koffie en kregen een documentatiemap overhandigd.
Na een introductie door Ludwig De Temmerman, als voorzitter van de gastkring, en door Robert Ruys, voorzitter Heemkunde Oost-Vlaanderen werd de figuur van doctor Triverius en de accenten die in dit Triveriusjaar werden gelegd, belicht door Dokter René Van Ongevalle.
Lucie Verachten zorgde voor een "Virtueel bezoek aan het kasteel van Lilare" 

Allen vertrokken per bus naar het R.V.T. Sint-Franciscus te Opbrakel, waar ze een bezoek brachten aan de tentoonstelling 'Instrumenten van pijn en hoop' 500 jaar chirurgie en farmacie.
Na het middagmaal in de refter van het R.V.T. Sint-Franciscus te Opbrakel werd een bezoek gebracht aan de kerk van Sint-Jans-Hemelveerdegem (Lierde) met het Sint-Jansretabel ,de Geuzenhoek te Horebeke, met oude en nieuwe kerk, kerkhof, en het Abraham Hans museum.

Na de toespraak van toenmalig Kamervoorzitter prof. Herman De Croo zorgde Robert Ruys, voorzitter Heemkunde Oost-Vlaanderen voor de uitreiking van de Reinaertprijs en de slottoespraak.
Nadien werd een receptie aangeboden door de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius.