© Netwerk Brakel 


Thema en opdeling van de stoet:
De stoet had als thema «Van het heden naar het verleden» en werd ongeveer als volgt opgedeeld:

OPENING:
Politie, Koninklijke Harmonie De Eendracht.

HERAUTEN EN LANDSHEREN:
Stoeterij Ter Kleye, Groep Backaert, Luc Baguet.

Met de historische opening ging men terug naar de 16de eeuw waar de "heraut" en de noblesse van de streek ons terugbrengen in 1500 in het eerste tafereel.
Om de toeschouwers de leefwijze en leefstandaard te laten herinneren, hadden ze zich laten inspireren door de schilderijen van onze Vlaamse meester Breughel, een groep ambachtslieden scheppen de sfeer.

SITUERING IN DE TIJD:
Kerstening van de streek (comité Sint-Martens-Lierde),
Ambachten (Kunstkring Die Bronne),
Patriciërs (Les Preudhommes et Bourgeois de la bonne ville de Binch et Haynault),
Weeskinderen (KSA Nederbrakel),
Parochieschool (Stichting Keizer Karel Gent en KSA Brakel).

Triverius moet school lopen, het is de plaatselijke koster of kapelaan die het onderwijs verzorgde.
Er is evenmin geen streek zonder klooster want de zorg voor zieken en armen berustten bij de plaatselijke geestelijkheid, kloosterzusters en weeskinderen zijn dus eveneens aanwezig.

VOLKSLEVEN:
Brouwerij De Moriaen (O.D.O. Parike),
Volksdansgroep (Perreken Parike).

INQUISITIE:
Hagenpreken (Evangelische Christenen Brakel),
Spaanse soldaten (Ordre Marie de Hongrie - Binche),
Veroordeling (Cultuurvrienden Deftinge).

De wereld was wreed. De kerk hield de bevolking haar gebrek aan vroomheid, aan hun goddeloosheid en zondig leven voortdurend onder ogen.
De Goddelijke bestraffing als het zenden van epidemieën zoals de pest dunden de bevolking uit.
De tijd der reformatie was aangebroken, hagepreken en de daarmee gepaard gaande vervolgingen en veroordelingen waren vaststaande feiten.

DE GENEESKUNDE:
Dansprocessie van zieken (Scouts Brakel-Lierde),
Bedevaart Sint-Apollonia en Geutelingenbak (Geutelingcomité Eist en KSA Eist),
De pest (Artsenkring Brakel-Lierde),
Roffelaars (Hanske De Krijger - Oudenaarde),
Kruisboogschutters (Gilde Sinte Barbelen - Leuven).

Wij moeten naar de wereld van de wetenschappen meer bepaald naar de geneeskunde.
De vele aandoeningen werden behandeld door chirurgijnen en barbiers.
De goddelijke tussenkomst werd afgesmeekt met de processie der zieken.
Wij namen de H. Apollonia als patroonsheilige voor de plaatselijke streek en haar aanroepingen tegen tandpijn werden met een jaarlijkse processie vereerd.
Een mirakel, een onmiddellijke genezing is een onderwerp van geloofsbelijdenis.
Het was de geuteling, of de zachte eierkoek, die je er moest van overtuigen dat na de aanroeping van de schutsheilige je tandpijn ook verdwenen was.

TRIVERIUS AAN DE UNIVERSITEIT:
Herauten (Stoeterij Ter Kleye),
Stoet van professoren (Sint-Jozefsgilde Everbeek-Boven),
Leerstoel van Triverius (Dwars Door Brakel en KSA Nederbrakel),
Gehangene (Dwars Door Brakel),
Triverius aan het werk (Stichting Keizer Karel),
Thebaanse trompetten (Hanske De Krijger - Oudenaarde).

Triverius is aangetrokken door de geneeskunde.
Hij trekt naar Leuven om er te studeren en behaalt er zijn doctoraat.
Zoals Vesalius zal hij zich toeleggen op de kennis van het menselijk lichaam.
Het grootste probleem is studiemateriaal en zoals Vesalius laat hij zich de lijken van opgeknoopte booswichten bezorgen.Snijden, zoeken, studeren en noteren, alles werd neergeschreven.

HOFHOUDINGEN:
door Stichting Keizer Karel, Macekliers Zottegem, Ordre Marie de Hongrie - Binche.

Muzikanten (Danshanto - Assebroek),
Drijvers met Argentijnse doggen (Campo del Blanco - Lovendegem),
Roffelaar (Hanske De Krijger- Oudenaarde),
Kruisboogschutters (Koninklijke Schuttersgilde Sint-Rochus - Gent).

Sommige werken werden opgedragen aan de plaatselijke overheid, daarom laten we de plaatselijke Heren, Graaf Lamoraal van Egmont, heer van Zottegem en zijn soeverein aantreden.En omdat Keizer Karel toch ter plaatse is vraagt de Kapelaan een octrooi welke hij ook bekomt voor de herstelling van zijn kerktoren te Brakel.

TERUG NAAR HET HEDEN:
Fanfare Vrije Kunstkring,
Bloemenwagen Michelbeke, Huifkar (Manege De Hoefslag -Zwijnaarde).

Ter gelegenheid van het jubeljaar te Brakel, van de 500ste verjaardag van de bekende inwoner Triverius, werd een boek uitgegeven door de werkgroep Triverius 500, vreugde alom en vandaar de praalwagen als sluitstuk.

De wagens met paarden worden gemend door mengroep De Geyter;
de landauer met Keizer Karel is van De Mets, Michelbeke;
Het koeienspan is van Willy D'Hose, Zarlardinge.