In het Brakelse gemeentehuis had op vrijdag 17 december 2005 de plechtige openingszitting plaats van de Orde van Triverius.
De Ordeleden werden verwelkomd door een delegatie van de Stichting Keizer Karel Gent, die in historische klederdracht voor de passende sfeer zorgden.
De openingstoespraken werden gehouden door de Brakelse Burgemeester en tevens Beschermheer van de Orde, Herman De Croo en door de voorzitter van de Orde Dr. Lieven Bauwens.
Tijdens deze plechtige openingszitting traden 38 leden toe tot de Orde en kregen allen een bronzen medaille met de beeltenis van Triverius op.
Secretaris André Premereur, de rode draad doorheen deze ceremonie, praatte alles vakkundig aan mekaar en mocht voor de muzikale intermezzo's een beroep doen op Stijn Van Helleputte (viool) en Jo De Taeye (muzikale duizendpoot en dirigent van Cantacansa).
De slottoespraak werd gehouden door Schepen van Cultuur Marcel Van Snick.
De Ordeleden tekenden nadien allen het Triverius Gulden Boek.