Voordracht : Prof. Dr. Robrecht Van Hee sprak over  "Jeremias de Drijvere, Vlaams Renaissancegeneesheer en humanist bij uitstek".

De Orde van Triverius stelt zich tot doel de figuur van Dr. De Drijvere of Dr. Triverius blijvend in de belangstelling te houden.
Het bijspijkeren van de kennis over deze historische figuur, die in Nederbrakel geboren werd, is dan ook een belangrijk oogpunt.
Als eerste activiteit werd Prof. Van Hee van de Universiteit Antwerpen uitgenodigd.
Hij is in ons land een belangrijke, zoniet de belangrijkste, kenner van Triverius en van zijn tijdgenoten.
In het boek "Hieremias Triverius Brachelius", dat naar aanleiding van de viering 500 jaar Triverius verscheen, schreef hij een opmerkelijke bijdrage: "De Dryvere en zijn ideeën over de aandoeningen van het menselijk lichaam".

We keken dan ook met belangstelling naar zijn voordracht uit.


Deze avond was een organisatie van De Orde van Triverius in samenwerking met de G.H.K. Triverius.