In het Brakelse gemeentehuis had op zaterdag 27 januari 2007 de algemene vergadering plaats van de Orde van Triverius en dit in aanwezigheid van de Burgemeester van Brakel Herman De Croo, tevens Beschermheer van de Orde.
De Ordeleden werden verwelkomd door de Voorzitter van de Orde Dr. Lieven Bauwens en secretaris André Premereur.
Tijdens deze algemene vergadering traden 2 nieuwe leden toe tot de Orde en kregen ook zij een bronzen medaille met de beeltenis van Triverius op.
Voor de muzikale intermezzo's werd een beroep gedaan op Joost Malfroidt en Jenna Vergeynst.
De slottoespraak werd gehouden door de Beschermheer Burgemeester Herman De Croo.

De twee nieuwe leden zijn:

° Professor Dr. Robrecht Van Hee

Professor Dr. Robrecht Van Hee heeft in zijn professionele loopbaan de link gelegd tussen de geneeskunde en de geschiedenis.
Van opleiding is Robrecht Van Hee chirurg.
Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen en tevens diensthoofd van de afdeling heelkunde van het AZ stuivenberg Antwerpen.
In de loop der jaren heeft hij zich steeds meer toegelegd op de geschiedenis van de geneeskunde ten tijde van de Renaissance.
Hij is directeur van het Instituut voor de geschiedenis van de geneeskunde.
Hij is een groot kenner van Vesalius.
Het is dan ook niet voor niets dat hij in 2006 het peterschap van Vesalius op zich nam in de verkiezing van de grootste Belg.
Professor Dr.Van Hee heeft ook de werken van Triverius bestudeerd.
In 1991 publiceerde hij een artikel over de Renaissance-geneesheer uit Vlaanderen.
In het boek dat naar aanleiding van het Triveriusjaar gepubliceerd werd, schreef hij een artikel over Triverius' ideeën over de aandoeningen van het menselijk lichaam.
En in oktober vorig jaar onderhield hij ons over het dieet, de evacuaties, de koortsende ziekten en andere medische wijsheden zoals deze in de werken van Triverius beschreven worden.

° Marc Carlier


Marc Carlier Brachelius, de Brakelaar die Parikenaar werd maar dat ligt ook in Brakel.
Marc nam aan enkele voorbereidende vergaderingen deel van de Werkgroep Triverius 500 die de viering van Doctor Triverius op poten zette.
Zonder echt lid te zijn van de werkgroep droeg hij als losse medewerker daadwerkelijk zijn steentje bij tot het welslagen van de festiviteiten.
Hij stond steeds klaar om hulp te bieden en knopen te ontwarren en ook al eens om te bemiddelen wanneer er moeilijkheden waren.
Zijn inbreng voor het Triveriusconcerto was zeer waardevol.
Het belangrijkse wapenfeit was evenwel het ontwerp van hoes van de CD van het Triveriusconcerto.
Het merkwaardige is wel dat dit ontstond in de nachtelijke uren. Maar ja, is de muze ook niet een nachtelijk verschijnsel?