NEDERBRAKEL OP DE PLANKEN ...

 

EEN NIEUWE UITGAVE

Kroniek van drie eeuwen theater in Nederbrakel
V.I.O.S. cabaret (1947-1957)
Kunstkring Die Bronne (1957 - 2007)

door Ludwig De Temmerman

Nederbrakel  heeft een behoorlijk lange theatertraditie. Reeds in de 18de eeuw waren er meerdere groepen rederijkers actief. De grootste activiteit startte echter op het einde van de 19de eeuw met de toneelbond 't Zal gaan, gesticht door Jozef De Waegenaere. De toneelstukken en korte operetten die hij schreef werden door die kring voor het eerst opgevoerd. Tal van organisaties en jeugdbewegingen bevolkten de podia om de kas te spijzen: de Katholieke Jonge Wacht, Oud-leerlingenbond Sint-Augustinus, Missiebond, Fransmansgilde Broedermin, Congreganisten, Meisjesadultenschool,  K.S.A., V.K.AJ., B.J.B. en Burgers- en Middenstandsjeugd.

Specifieke theatergroepen waren er ook met "Kunst en Deugd". Cabaretgroep V.I.O.S., die voor het eerst in 1947 en het laatst in 1957 optrad en de gouden Kunstkring Die Bronne. De jubilarissen worden extra in de kijker gezet.

Het boek volledig in kleurendruk, telt 205 bladzijden met 200 foto's en een 40-tal illustraties.

Op 26 oktober, tijdens de opening van de tentoonstelling "50 jaar Die Bronne", werd het boek voorgesteld en is het verkrijgbaar aan de prijs van 15 euro.
Het werd gedrukt met steun van de Culturele Raad Brakel en is verkrijgbaar in het documentatiecentrum Triverius, de Toeristische Dienst, Marktplein Brakelen op de jubileumvoorstellingen "De getemde feeks" van die Bronne en op de voorstelling "VIOS herinneringen'.

26 oktober 2007 20u: een gouden avond voor een gouden jubileum. De viering van 50 jaar Koninklijke Kunstkring Die Bronne werd geopend met een tentoonstelling in de Brakelse bibliotheek.  Als voorzitter van de Cultuurraad Brakel mocht Ludwig De Temmerman de introductie geven. waarin het ontstaan en de geschiedenis van de Kunstkring uitvoerig werd verwoord en werd enige toelichting gegeven omtrent de tentoongestelde en zorgvuldig uitgekozen reeks foto's.

 

Het  verzamelde fotomateriaal werd enorm gewaardeerd door de talrijke aanwezigen.

 

 

 

Voor het tweede bedrijf van de viering 50 jaar Koninklijke Kunstkring Die Bronne werd er rond 20u30 van decor gewisseld maar de sfeer was dezelfde. In de polyvalente zaal mocht de blije voorzitter van de Kunstkring, Rudy Depooter, het boek 'Nederbrakel op de planken' van Ludwig De Temmerman voorstellen. Het boek bevat de samenvatting van 50 jaar Brakelse toneelgeschiedenis van de Kunstkring.

   
   

Burgemeester Herman De Croo had snel onze penningmeester-boekenverkoper Robert D'Hayer opgemerkt en was van de eersten om het boek aan te kopen. Met evenveel fierheid en blijheid maakte Ludwig er onmiddellijk een gesigneerde versie van.

 


 

Je kan ook lid worden van Triverius en meteen het driemaandelijks tijdschrift ontvangen .Wil je weten hoe? Klik dan hier voor algemene informatie.

Terug naar startpagina