In Memoriam Victor Morre,
Ere-Ondervoorzitter

Hij was hoogbejaard maar toch schrok ik van het nieuws. Victor Morre ere-ondervoorzitter van onze kring, is niet meer. Hij werd geboren in Opbrakel op 7 november 1906 en overleed in zijn 96ste levensjaar op 22 mei 2003. Als landbouwer had hij niet enkel oog voor de vruchten van zijn grond, maar ook voor de overblijfselen van oude culturen.
Was hij voorbestemd om amateur historicus te worden? Woonde hij immers niet aan de aloude Romeinse heirbaan? Was niet elke spadesteek in zijn tuin een ontdekkingstocht? 

Victor was in hart en nieren historicus, maar zoals het ging in die tijd was hij in de boerenstiel terecht gekomen. Het belette hem niet om uitgedost als een heer de archieven te bezoeken. 
Verbeten zocht hij naar een ontbrekend detail, een ontbrekende naam, een ontbrekende datum. Met zijn natuurlijke vriendelijkheid en minzaamheid was hij overal een graaggeziene figuur die bij iedereen respect afdwong.

Victor was niet bij de stichters, maar reeds in 1972 verscheen zijn eerste artikel handelend over de volkszanger Sadones, van Opbrakelse afkomst. Het was de start van een immense reeks artikels, waarin Opbrakel meestal centraal stond. In 1973 behoorde hij reeds tot de "actieve leden"(uitgebreid bestuur) en in 1977 werd hij bestuurslid.

Het meest bekend werd hij met zijn minutieuze beschrijvingen van de twee wereldoorlogen. Zijn nauwkeurig bijgehouden dagboek en de rijke verzameling documentatie waren een onschatbare bron van informatie, die aangevuld werden door opzoekingswerk, tot buiten de landsgrenzen. In het oktobernummer van 1991 verscheen zijn laatste artikel. Hij had nog veel kunnen schrijven maar zijn gezondheidtoestand liet het niet meer toe. Uit grote waardering voor zijn inzet vr onze kring werd hij in 1989 ondervoorzitter en in 1992 ere-ondervoorzitter.

Met Victor gaat een stukje geheugen van ons verleden verloren. Hij kon urenlang vertellen en gelukkig heeft hij ook zeer veel gepubliceerd. We kunnen hem daarvoor niet genoeg dankbaar zijn. Hij heeft enorm veel betekend voor de lokale geschiedschrijving, in het bijzonder voor Opbrakel. Velen zullen in de toekomst zijn artikels nog lezen en herlezen en verstomd staan van de nauwgezetheid en nauwkeurigheid waarmee ze geschreven zijn. Moge Victor rusten in vrede.

Ludwig DE TEMMERMAN


Terug naar startpagina