Geschied- en Heemkundige Kring Triverius


 

 

 

 

 

 


>Triverius 1504 - 2004<
      Regionale Artsenvereniging 

2004 Triverius Jubileumjaar

 

"Triverius Artsenvereniging is belangrijke ontmoetingsplaats voor huisartsen en specialisten - in eigen regio"

De wetenschappelijke geneesherenvereniging Triverius bestond in 2003 30 jaar, en dat werd op dinsdag 27 mei 2003 gevierd in het auditorium van het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem. 

Waar begon het allemaal?

De kiem lag in de late jaren '60, toen het flink rommelde in de medische wereld. Na de artsenstaking was de de relatie tussen specialisten en huisdokters duchtig afgekoeld. Daarom nam dokter Bossuyt, vroeger pediater in het ziekenhuis, het initiatief om een vereniging op te richten die beide kampen terug zou samenbrengen. Het regionale aspect vond hij belangrijk, omdat artsen niet langer naar Gent of Aalst hoefden te trekken om zich bij te scholen.
Zij konden dichter bij de deur terecht en elkaar bovendien beter leren kennen en waarderen. Als naam werd Triverius gekozen.

Voorzitster Dr. Marleen Hanssens en bestuurslid Dr. Filip Froyman aan het woord:


Dr. Filip Froyman, huisarts en Triveriusbestuurslid

"Dokter De Dryvere werd in het begin van de 16de eeuw geboren In Brakel.
Als artsfilosoof verlatijnste hij zijn familienaam tot Triverius. Ten tijde van Vesalius schopte hij het tot professor aan de Leuvense universiteit en publiceerde hij belangrijke werken, o.m. over longtuberculose. In Brakel is 2004 trouwens uitgeroepen tot Triveriusjaar, en vieren ze zijn 500ste geboortedag"

De Triverius-vereniging verzamelt ruim 200 artsen uit de streek Zottegem - Ceraardsbergen - BrakeI - Ninove.

Driekwart van hen zijn huisartsen. Als lid genieten zij elke vierde dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) van een wetenschappelijke voordracht.Dr. Marleen Hanssens, Triverius-voorzitster en internist: 

"De bedoeling is om ons wetenschappelijk bij te scholen, en tegelijkertijd een beter
en persoonlijker contact te creŽren tussen de specialisten van het ziekenhuis en de verwijzende huisartsen. We zoeken de topics altijd in vakgebieden waar zich interessante nieuwe ontwikkelingen voordoen. Hetzij een autoriteit van buiten het ziekenhuis. hetzij een specialist van het ziekenhuis zelf brengt dan een boeiende
voordracht.

De onderwerpen zijn heel divers. Voorbeelden zijn 'Keuring en rijvaardigheid', 'Heelkunde bij obesitas' of 'De rol van de huisarts bij chemotherapie'. Nadien kunnen de leden bijpraten bij een drankje en een hapje. De voordrachtencyclus draagt bij tot de accreditatie van de arts."

Van zuigeling tot senior

Door de jaren heen werd trouwens reeds een indrukwekkende reeks onderwerpen behandeld, die alle fasen van het leven en dus ook de geneeskunde bestrijken.
Illustratief voorbeeld? Op 23 september 1973 ging de eerste voordracht over 'De acuut zieke zuigeling" door de Antwerpse professor Van Heule.
En onlangs, op 27mei 2003, werd de feestelijke vergadering gestoffeerd met een uiteenzetting omtrent 'De angst voor het ouder worden' door de gekende
Leuvense geronto-psycholoog Luc Van de Ven
Sinds zijn ontstaan wordt Triverius ondersteund door Janssen-Cilag, die zorgen voor hulp bij de keuze van de sprekers, de mailings en financiŽle steun voor de avonden zelf.

Dr. Hanssen?: "Als wetenschappelijke vereniging laten wij ook niet na ons sociaal op te stellen en zelf financiŽle steun te geven aan derden. Om de zoveel jaren wordt een saldo
van de lidgelden geschonken aan esn medisch-sociaal gericht goed doel. Zo kregen ondermeer Artsen zonder Grenzen en Sofeha, een vereniging die zich inzet voor het zoeken van donoren voor beenmergtransplantatie, een
schenking."

Copyright © 2003 http://www.triverius.be