Geschied- en Heemkundige Kring Triverius


 

 

 

 

 

 


>Triverius 1504 - 2004<
Historische stoet 
12 september 2004 

Geutelingencomité Elst


 

Omstreeks 1970 werden alleen in Elst nog enkele schaarse geutelingen gegoten. De stenen ovens stonden te vervallen en de kwaliteit van de geutelingen - een enkele uitzondering niet te na gesproken - was abominabel: de geuteling was ei zo na dood.
Na eerdere pogingen met matig succes, organiseerden alle Elsterse verenigingen samen een grote geutelingenbak en -kermis, de eerste zondag na 9 februari 1981. 9 februari is de feestdag van Sint-Apollon ia, patrones va n Eist, aldaar 'SentePloone' genoemd.
Zij wordt aanbeden tegen tandpijn en volgens het volksgeloof zou een hete geuteling een probaat middel tegen tandpijn zijn.

Om de toeristen kennis te laten maken met het zeer arbeidsintensieve geutelinggieten loopt het geutelingenseizoen over 6 weken: 4 weken voor en 2 weken na de kermis, elke zaterdag- en zondagnamiddag in het Ovenmuseum te Eist, Ommegangstraat 3.

Het 25ste geutelingenseizoen loopt van 16 januari 2005 tot en met 27 februari 2005.
Omdat het geutelingcomité zich tot doel stelt de traditie en folklore van het geutelinggieten in ere te houden, worden principieel buiten het geutelingenseizoen geen geutelingen gegoten.

Als toeristisch-culturele vereniging kon het geutelingcomité als enige Elsterse vereniging de uitnodiging van de historische Triveriusstoet niet onbeantwoord laten en wordt de traditie eventjes opzijgezet.

De toerist is welkom bij de geuren van de brandende geutelingoven vanaf zondag 16 januari in het Ovenmuseum. Meer info op www.geutelingen.be 

terug naar historische stoet

Copyright © 2003 http://www.triverius.be