Geschied- en Heemkundige Kring Triverius


 

 

 

 

 

 


>Triverius 1504 - 2004<
Concert voor Beiaard, 
koperensemble, orgel en koren 
20 juni 2004 

Het Sint-Lambertuskoor


 

In januari 1991 namen enkele mensen van Parike het initiatief om de schoonheid van de muziek te integreren binnen de liturgie van de parochie. Zo ontstond het Sint-Lambertuskoor onder de leiding van Koen Surdiacourt. Intussen is het koor uitgebreid tot een dertigtal koorleden, met een evenwichtige verdeling tussen bassen, tenoren, alten en sopranen. Alle generaties voelen zich blijkbaar thuis in het Sint-Lambertuskoor, getuige daarvan de uiteenlopende leeftijd van de koorleden.

Naast het opluisteren van de wekelijkse eucharistieviering op zaterdagavond om 19u00, verzorgt het Sint-Lambertuskoor ook nog tal van andere plechtigheden zoals onder andere begrafenissen, hoogdagen en huwelijksmissen (op aanvraag ook in andere parochies).

Het is echter niet alleen zingen dat op de agenda staat. Jaarlijks worden ter gelegenheid van Sint Cecilia in de maand november de wandelschoenen aangetrokken en om de twee jaar wordt een buitenlandse uitstap van drie dagen georganiseerd. Indien de kans zich aanbiedt, luistert het koor dan ook een mis op in de parochie van de reisbestemming.

Wie graag rondkuiert op één of andere kerstmarkt, zal het koor ook tegenkomen in Brakel, waar zij sinds 2001 jaarlijks een kraam ter beschikking hebben om hun kerstgezangen op de Markt te laten weerklinken. In diezelfde periode is het ook nog jaarlijks traditie dat in Parike met Kerstmis een middernachtmis ten gehore wordt gebracht, met aansluitend doch vrijblijvend een (of meer) genevertje.

terug naar Beiaarddag

Copyright © 2003 http://www.triverius.be