Geschied- en Heemkundige Kring Triverius


 

 

 

 

 

 


>Triverius 1504 - 2004<
Historische stoet 
12 september 2004 

Volksdansgroep Perreken Parike


 

De volkskunstgroep Perreken werd opgericht in 1976 en is gegroeid vanuit een idee van de Parikse toneelvereniging O.D.O. Er waren culturele uitwisselingen met Duitsland en William Van De Mergel werd gevraagd om enkele dansen aan te leren en zo de Vlaamse volksdanscultuur samen met de toneelcurtuur in het buitenland te promoten. De benaming zou de oudste Nederlandse naam zijn voor "Parike". Later werd Perreken uitgebreid met een kindervolksdansgroep, met name "Walmke". Helaas was Perreken na een vijftiental jaren zo goed als ten dode opgeschreven en enkele jaren later was "Walmke" hetzelfde lot toebedeeld. In
de zomer van 1999 namen enkele Parikse muzikanten opnieuw het heft in handen. Door het succes van de muziekoptredens op de Monumentendag in de pastorie was meteen het ijs gebroken om verder te gaan. Alweer werd William gecontacteerd voor de dansen. Meteen werd er nieuw leven ingeblazen. Sinds 2002 is Jos De Sloover de nieuwe dansleider en intussen heeft Perreken in de wijde omtrek reeds tal van optredens met succes gebracht. Op oogstfeesten,
kermissen, stoeten zoals in Ellezelles, huwelijken, Walmke brand,... brengt de groep zeer gevarieerde programma's met dansen waarin zelfs bezems, eieren, stokken, bloemenbogen, fakkels en linten aan bod komen,... maar niet allemaal tegelijk natuurlijk. Bij de dansen kan altijd gerekend worden op live muziek van de zeven voortreffelijke muzikanten.  (Tekst Bert Broos)

terug naar historische stoet

Copyright 2003 http://www.triverius.be