Geschied- en Heemkundige Kring Triverius


 

 

 

 

 

 


>Triverius 1504 - 2004<
Historische stoet 
12 september 2004 

Les Preudhommes et Bourgeois de la bonne ville de Binch en Haynault


 

De benaming "Les Preudhommes et Bourgeois de la bonne ville de Binch en Haynault" roept het beeld op van een Raad van Wijzen, achtenswaardige mannen die zeer belangrijk waren voor de stad. Ze leefden ten tijde van Keizer Karel en van Maria van Hongarije, en dus ook ten tijde van Triverius.

De Raad vertegenwoordigt de Magistraat, die in de 16de eeuw eigenlijk een raadgevend orgaan was, en min of meer overeenkomt met onze huidige gemeenteraad.
De gelijknamige vereniging heeft, als één van haar doelstellingen, de waardering voor het historisch patrimonium en de tradities van de stad Binche voor ogen.
De vereniging neemt jaarlijks deel aan belangrijke optochten in Binche, aan de Ommegang te Brussel, de bekende optocht in Lessen (Le Festin), en aan de Rondgang van de gilde der Stroppendragers en de Stichting Keizer Karel te Gent.
Ook in het buitenland heeft deze groep reeds deelgenomen aan talloze evenementen: te Mariemburg, Madrid en Roermond.

terug naar historische stoet

Copyright © 2003 http://www.triverius.be