Geschied- en Heemkundige Kring Triverius


 

 

 

 

 

 


>Triverius 1504 - 2004<
Historische stoet 
12 september 2004 

Gilde van Sinte Barbelen Leuven

 

De volksdansgroep "Reuzegom", gesticht in 1945, heeft zich steeds ingezet om, naast vreemde dansen, ook en vooral de streekeigen volksdansen te beoefenen en te tonen.
In 1958 verleende het stadsbestuur van Leuven de oorkonde aan Reuzegom, waardoor de volkskunstgroep zich Gilde van Ste Barbelen mocht noemen. Als wapen werd de kruisboog op 6m gekozen, hoewel de Ste Barbelen eigenlijk een buksgilde was.
Even later kende de vereniging enige terugval: de kruisbogen gingen stuk en werden niet vervangen, men had zelfs geen ervaren kruisboogschutters meer! Tot iemand een locatie ter beschikking stelde, en men meer contact zocht met andere kruisbooggilden en -verenigingen.

Momenteel nemen ze deel aan federale wedstrijden en is de gilde lid van de Federatie Vlaams-Brabant Kruisboog 6m. Tevens zijn ze aangesloten bij de nationale bond (NUKB).

De middeleeuwse kleding is geļnspireerd op een schilderij van Jan Van Rillaer, een Leuvens Schilder, die er leefde en schilderde rond 1550.
In 2005 viert de volkskunstvereniging haar 60-jarig bestaan met allerlei activiteiten.

terug naar historische stoet

Copyright © 2003 http://www.triverius.be