Geschied- en Heemkundige Kring Triverius


 

 

 

 

 

 


>Triverius 1504 - 2004<
Historische stoet 
12 september 2004 

Sint-Jozefsgilde

 

Op 1 april 1873 werd de Sint-Jozefsgilde (genaamd naar de patroonheilige van Everbeek Boven) opgericht door Jean-Baptist Galland om de belangen van de schrijnwerkers en de timmerlui te behartigen. Daarmee is de Sint-Jozefsgilde alvast de oudste vereniging van Everbeek en één van de oudste verenigingen van Groot-Brakel. In 1998 vierde de Sint-Jozefsgilde haar 125-jarig bestaan met o.a. een ontvangst op het Gemeentehuis, een fototentoonstelling, een breughelfestijn en een bal 'anno 1900'. Vermeldenswaardig hierbij is dat de huidige voorzitter pas de 5de voorzitter is in een periode va n 131 jaar (van standvastigheid in het bestuur gesproken !).

De gilde heeft in de loop der jaren sterk uiteenlopende activiteiten gekend zoals o.a. het Sint-Jozefsfeest, bakschietingen, kaartingen, dorpsfeesten, wandelingen, enz ...

Zoals overal echter hebben de gilden hun echte betekenis verloren, zodat ook de Sint-Jozefsgilde nu enkel nog een symbolische functie heeft. Momenteel is de gilde nog enkel actief als feestcomité; vaste items zijn het traditionele Sint-Jozefsfeestmaal op de 1ste zondag na 19 maart (viering patroonsheilige), de bloemactiedag (bloemenwagens), de alomgekende nachtdropping (ook dit jaar
op 5/11/2004 !).

Naar de toekomst toe wil de Sint-Jozefsgilde echter ook een meer sociale rol gaan vervullen in het Everbeekse gemeenschapsleven.
De samenstelling van het huidige bestuur :

voorzitter Mare Thomas, ondervoorzitter Luc Vanslembrouck, secretaris Mare Deweze, penningmeester Mare Rasschaert, pr Patrick Merchiers, 
bestuursleden Patrick Haillez, Sylvain Van Waeyenberge, Frank De Reuver, Franky De Bloos en Eric Vandermaelen.
Contactadres: Hollebeekstraat 15, 9661 Brakel (Parike).

terug naar historische stoet

Copyright © 2003 http://www.triverius.be