Geschied- en Heemkundige Kring Triverius


 

 

 

 

 

 


>Triverius 1504 - 2004<
      "Instrumenten van pijn en hoop"

2004 Triverius Jubileumjaar

 

Tentoonstelling rond 500 jaar chirurgie, farmacie en ziekenverzorging

De opening van de tentoonstelling was op 16 april 2004 

De 16de eeuw was van uitzonderlijke betekenis voor de geneeskunde. Het enorme oeuvre van de Romeinse arts Galenus (130 n.C - ca 200 n.C.) was o.m. omwille van de onduidelijke teksten en de gebrekkige vertalingen uit het latijn,  het grieks en het  hebreeuws, wat in de vergeethoek  geraakt.  Galenus zocht naar de wetenschappelijke of natuur-filosofische verklaring van ziekte en gezondheid. Maar zowel in Rome als in de Westerse  Middeleeuwen waren menselijke dissecties ongebruikelijk of zelfs verboden.

Het is nu juist de verdienste van wetenschappers als Vesalius, Triverius en consoorten dat zij kozen voor de anatomie om  de draad van Galenus weer op te nemen, de geneeskundige wetenschap te moderniseren  en op een wetenschappelijke grondslag te vestigen. De eeuw van Triverius en Vesalius kan voor de geneeskunde beschouwd worden als de eeuw van de "wedergeboorte".

In het kader van de Triveriusviering wordt in het  RVT Sint-Franciscus te Brakel een tentoonstelling opgezet rond chirurgische instrumenten (trepanatiemateriaal zowel als meer moderne instrumenten) , verzorgingsmateriaal en farmaceutica (bereiding en bewaring) .
Op deze tentoonstelling zijn ook enkele unieke werken te zien van de medisch-wetenschappelijke artieste Pascale Pollier. Op haar website  http://www.artem-medicalis.com/  kan je in de portfolio er enkele bekijken.
Pascale was in 2001-2002  medewerkster van  de wereldberoemde  tentoonstelling van Prof. Gunter Von Hagens' Koerperwelten te Brussel. van wonderdrankje tot medicijn
van charlatan tot apotheker

van magie lol wetenschapDe tentoonstelling wordt op een deskundige en wetenschappelijk verantwoorde wijze opgebouwd door Dr. Wilfried CORNETTE en Dr. René VAN ONGEVALLE.  De tentoonstelling heeft plaats van 17 april 2004 t.e.m. 30 mei in de polyvalente zaal van het RVT en is te bezoeken  van 14u tot 17u, donderdag gesloten en tijdens het weekend van 14u tot 19u.
Deze tentoonstelling wordt georganiseerd met ondersteuning van de Wetenschappelijke Vereniging Triverius , Zottegem, de provinciale uitleendienst van Oost-Vlaanderen en van het RVT Sint-Franciscustehuis - Opbrakel.

Copyright © 2003 http://www.triverius.be