Geschied- en Heemkundige Kring Triverius


 

 

 

 

 

 


>Triverius 1504 - 2004<
      Vrijdag 16 April 2004


Opening van de tentoonstelling en voorstelling van het Triveriusboek op 16 april 2004

In de feestzaal van het RVT Sint-Franciscustehuis Opbrakel  nodigde op vrijdag 16 april 2004 de werkgroep Triverius en het gemeentebestuur van Brakel, verschillende vooraanstaanden  uit tot de opening van de tentoonstelling  "INSTRUMENTEN VAN PIJN EN HOOP : 500 jaar chirurgie en farmacie"  en de voorstelling van het Triveriusboek.


De coördinator van de werkgroep, Ludwig De Temmerman ( links op de foto) en de secretaris, André Premereur (tweede van links op de foto) verwelkomden met veel enthousiasme alle genodigden.
(Klik voor vergroting)

De feestzaal van het Sint-Franciscustehuis werd grotendeels ingenomen door de aanwezigen.
(Klik voor vergroting)

Ludwig De Temmerman: voorzitter GHK. Triverius en werkgroep Triverius verzorgde de inleiding van deze opening.
(Klik voor vergroting)

Dokter René van Ongevalle (foto), die samen met Dokter Cornette de tentoonstelling mocht uitbouwen, gaf een korte beschrijving van het aanwezige materiaal.
(Klik voor vergroting)

Prof. Herman De Croo had de eer om de tentoonstelling officieel te openen.
 (Klik voor vergroting)

,Van Leen Persijn kregen de genodigden een intermezzo over 'Humor in de medische geschiedenis'
(Klik voor vergroting)

Dr. Marleen Hanssens: voorzitter Artsenvereniging Triverius, Zottegem,  had de eer om het boek aan het publiek voor te stellen.
(Klik voor vergroting)

 Daniel De Vuyst mocht namens de Provincie de eerste Triveriusboeken overhandigen aan de auteurs, sponsors van het boek en hoofdsponsers

 

 

Na de toespraken en de uitreiking van de boeken volgde nog een gezellige receptie met Triveriusbier, -kazen en -paté

De bar-vaders Jeroen en Marc en bar-dochter Maja weten ondertussen wel hoe men een Triverius moet inschenken.
(Klik voor vergroting)

Ondanks het halsstarrig aandringen van André verkoos Burgemeester van Lierde, Mark De Brakeleer, toch  een fruitsap.
 (Klik voor vergroting)


 (Klik voor vergroting)

De charmante kunstenares Pascale Pollier was eveneens op de receptie aanwezig. 
Haar werken kan je ook bekijken op website  http://www.artem-medicalis.com/ 


Copyright © 2003 http://www.triverius.be