Geschied- en Heemkundige Kring Triverius


 

 

 

 

 

 


>Triverius 1504 - 2004<
      Het boek Triverius

2004 Triverius Jubileumjaar
De voorstelling van het boek was op 16 april 2004. 

HIEREMIAS TRIVERIUS

BRACHELIUS

1504 - 1554

Over de Renaissance van de geneeskunde en de betekenis van een te vaak vergeten wetenschapper uit Brakel.

Met een uitgebreide schets van de tijdsgeest en de kommer voor gezondheid en ziekte bij het begin van de 16de eeuw

Sommige historische figuren blijven door de jaren en de eeuwen heen levend in het geheugen van de mensen gegrift terwijl  andere figuren na een korte tijd in de vergetelheid verdwijnen ook al hebben zij baanbrekend werk verricht. Kort na het overlijden van Hieremias Triverius, professor aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit te Leuven, werd hij in alle belangrijke biografieŽn van medische figuren en biografieŽn van invloedrijke Vlaamse figuren  geroemd.  Na 500 jaar vinden we zijn naam nog enkel terug in een heemkundige vereniging en een artsenvereniging en in de catalogi van de bibliotheken gespecialiseerd in medische werken over de gehele wereld.

In het boek 'Hieremias Triverius Bracherius 1504-1554' schetsen de verschillende auteurs een beeld van de figuur van Triverius en zijn leefwereld. Over de persoon van Triverius zelf is "bijzonder weinig geweten. Uit het feit dat hij zichzelf in alle publicaties 'Brachelius' noemt, kunnen we afleiden dat hij in Brakel geboren werd. 
We kunnen ook zijn carriŤre aan de Leuvense universiteit volgen en uit de talrijke publicaties die hij naliet, kunnen we een beeld schetsen van zijn voornaamste onderzoeksdomeinen. Niet minder belangrijk echter om Triverius goed te begrijpen is de schets van zijn leefwereld: "Hoe zag Brakel er in het begin van de 16de eeuw uit?' 'Wat betekende het om in de 16de eeuw te studeren aan de Leuvense universiteit'  en vooral 'Hoe zag de medische wetenschap er uit?',  'Op welke wijze en waar verzorgde men de zieken?', ... In de laatste hoofdstukken wordt aandacht besleed aan de medische voorwerpen die ons uit het Ancien Rťgime zijn overgeleverd. Naast medische instrumenten komen vooral 'farmaciepotten' aan bod. Op die manier sluit het boek aan bij de tentoonstelling die in april 2004 georganiseerd werd.


Volgende auteurs hebben hun medewerking verleend aan het boek:


SVLVAIN DE LANGE. Brakel ten tijde van Triverius

PROF.DR. JAN GODDERIS, Een venster op het medisch denken aan de  Leuvense Alma Mater in de 16de eeuw? Arabische en middeleeuwse geneeskunde versus de hernieuwing van de kennis der oude Griekse geneeskunde en geleidelijke afrekening met een start en uiterst dogmatisch Galenisme.

LUCIE VERACHTEN, Studeren en doceren aan de Universiteit te Leuven ten tijde van Hieremias Triverius

PROF.DR. ROBRECHT VAN HEE, De Drijvere en zijn ideeŽn over de aandoeningen van het menselijk lichaam.

KRIS COOMAN, De publicaties van Triverius

ANNELEEN DE STAERCKE, Het Sint-Pietersgasthuis te Leuven aan het begin van de Nieuwe Tijd: Gasthuisberg avant la lettre of werkterrein van vrome nonnen?

WILFRIED CORNETTE, Kunstwerken van onbekende meesters. Instrumenten van pijn en hoop

RENť VAN ONGEVALLE,  Historie(k) van de farmacie. Van wonderdrankje tot medicijn, van charlatan tot apotheker, van magie tot wetenschap

Voor concept en lay-out werd een beroep gedaan op graficus Ansfried De Vijlder.


Om te weten te komen onder welke voorwaarden en prijs dit boek nog beschikbaar is,  raadpleeg je best hier  de lijst van alle nog verkrijgbare publicaties van de Geschied- en Heemkundige Kring.

 De voorstelling van het boek gebeurde  op vrijdag 16 april 2004 door Dr. Marleen HANSSENS , Voorzitter van de Wetenschappelijke Artsenvereniging TRIVERIUS Zottegem, en dit ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling " Instrumenten van pijn en hoop" in de feestzaal van het RVT Sint Franciscustehuis te Opbrakel.

SPECIFICATIES van het boek:
Harde kaft (Maco 135 gr.op boekkarton 2 mm) geplastifiŽerd;
Genaaid met garen;
176 blz (DIN A4);
Papier: satimat naturel room 150 gr.
Druk: R/V quadri voor 16 blz. rest zw/w;
Met in totaal ongeveer 60 afbeeldingen.
Het boek werd uitgegeven door de Culturele Raad Brakel, Werkgroep Triverius 500 (2004).
Druk bij NV Printor te Zottegem.
Wettelijk depot D/2004/8941/1.

Copyright © 2003 http://www.triverius.be