Geschied- en Heemkundige Kring Triverius


 

 

 

 

 

 


>Triverius 1504 - 2004<
Concert voor Beiaard, 
koperensemble, orgel  en koren 
20 juni 2004 

Het Gregoriuskoor


 

Het Gregoriuskoor werd omstreeks 1928 gesticht als mannenkoor dat instond voor het opluisteren van de kerkelijke diensten. Het stond onder de leiding van de stichter, Henri De Hovre, koster-organist.
Daar vrouwen geen toegang hadden tot het hoogzaal, was de meerstemmigheid beperkt tot tenors en bassen. Daar kwam vrij snel verandering in met het oprichten van een knapenkoor in 1932, waarvan de huidige dirigent deel uitmaakte.
Iedere middag, na schooltijd werd geoefend ten huize van “Mijnheer Henri”. De eerste driestemmige mis werd de Missa Pontificalis van Perosi. De gezamenlijke repetities vonden plaats bij de Broeders van Liefde in de Kasteelstraat, waar Broeder Edulard met strenge hand het koor leidde.
Door het vebod op vergaderen brak een stille periode aan tijdens de oorlogsjaren. Af en toe werd wel eens stiekem gerepeteerd bij de broeders of ten huize van de onderpastoor. 
Enkele jaren na de oorlog werden vrouwen toegelaten tot het koor zodat het volwaardig vierstemmig werd. De leiding werd toevertrouwd aan de heer Fernand Celcoigne en het repertorium werd gevoelig uitgebreid. Na diens benoeming tot griffier te Horebeke werd de leiding als eens waargenomen door Albert D’Haeyer, vooral op hoogdagen.
Met het op rust gaan, en het overlijden van Mijnheer Henri viel ook het koor in een diepe slaap. 
In 1973 werd Amedé Romeyns gevraagd het koor opnieuw tot leven te wekken en met succes. Het repertorium omvat Gregoriaans, polyfonische missen, a-capella, maar ook werken van hedendaagse componisten en het volkslied wordt niet vergeten. Sinds enkele jaren wordt intens samengewerkt met het koor van Sint-Kornelis-Horebeke.

terug naar Beiaarddag

Copyright © 2003 http://www.triverius.be